Home / Njoftime dhe Evente

Njoftime dhe Evente

Local youth workshop – We are Europeans

Qendra Youth Act zhvilloi workshop-in e radhës “We are Europeans” me të rinj e studentë në ambientet e Universitetit Marin Barleti. Në këtë aktivitet të rinjtë diskutuan mbi: mundësitë e përfshirjes së tyre në procese të qeverisjes vendore, qëndrore e më gjerë, rëndësinë e gjithëpërfshirjes pa dallim përkatësie fetare, niveli …

Lexo më shumë

Local youth workshop – We are Europeans

Qendra Youth Act zhvilloi workshop-in “We are Europeans” me të rinj e studentë në ambientet e Universitetit Marin Barleti. Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Regional Youth Compact for Europe” i cili është një inisiativë bashkëpunimi e nisur nga 14 organizata të shoqërisë civile nga vendet e Bashkimit …

Lexo më shumë

Thirrje për praktikë

Përshkrim “The Regional Youth Compact for Europe” është një iniciativë bashkëpunimi e nisur nga 14 organizata të shoqërisë civile nga vendet e Bashkimit Europian, Ballkanit Perëndimor dhe Turqia me qëllim rritjen e  pjesëmarrjes efekive të shoqërisë civile dhe organizatave rinore në procesin e integrimit në BE, dhe negociatave të pranimit …

Lexo më shumë

Forumi Rinor Rajonal | Prishtinë

Në kuadër të projektit “Regional Youth Compact for Europe”, përfaqësues të Qendrës Youth Act morën pjesë në trajnimin  e radhës i cili u zhvillua në Prishtinë në datat 5 me 7 nëntor 2019. Në dy ditët e trajnimit, ku pati përfaqësues nga organizatat partnere si: Kosova, Serbia, Mali i zi, …

Lexo më shumë

Trajnim për TOT (Train of Trainers)

Në kuadër të projektit projektit “Lëvizim së bashku drejt aktivizmit rinor“, i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe mbështetet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), në datë 8 Nëntor Qendra Youth Act zhvilloi trajnimin me temë “Train of Trainers”. Në trajnim u përfshinë 11 nxënës të Këshillit …

Lexo më shumë

Konkursit Kombëtar Letrar rreth veprës “Të mjerët”

Në kuadër të projektit projektit “Promovimi i të drejtave të fëmijëvë dhe të të rinjve përmes kryeveprave të letërsisë“, i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe mbështetet nga Wolrd Vision Albania & Kosovo, Qendra Youth Act organizoi eventin final të Konkursit Kombëtar Letrar rreth veprës “Të mjerët” të shkrimtarit francez …

Lexo më shumë

Aktiviteti: “Mbjellja e Pemëve” me nxënësit e gjimnazit “Petro Nini Luarasi” | Tiranë

Qendra Youth Act, zhvilloi aktivitetin me temë “Mbjellja e Pemëve” me nxënësit e shkollës së mesme “Petro Nini Luarasi”. Aktiviteti zbatohet nën spektrin “Aktivizëm dhe Vullnetarizëm” në kuadër të projektit “Fuqizimi i të rinjve përmes mobilitetit dhe kartës rinore evropiane”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe mbështetur nga Partners Albania for Change …

Lexo më shumë