Home / Bursa dhe Internship (Faqe 4)

Bursa dhe Internship

Hapen aplikimet për 3 Internshipe në Tiranë

  Albania’s Business Generation ka hapur aplikimet për internshipe për 3 studentë në Tiranë! Këto internshipe janë një mundësi e shkëlqyer për këdo që do të ketë përgjegjësi vendimmarrëse dhe impakt të drejtpërdrejtë në fuqizimin e sipërmarrjes tek të rinjtë me të cilët punon ABG. Duke punuar nga afër me …

Lexo më shumë

Hapen aplikimet për Studime univeristare dhe pasuniversitare në Universitetin Amerikan të Selanikut

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – SOROS dhe Universiteti Amerikan i Selanikut (ACT) ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për bursa të plota dhe të pjesshme për studime universitare (BA) 4-vjeçare në Universitetin Amerikan të Selanikut, dhe përstudime pasuniversitare Master një vjecar, për vitin akademik 2018-2019. Degët që ofrohen: Në nivelin Bachelor: Administrim Bisnes (BS) (me specializim në Finance, Biznes Ndërkombëtar,  …

Lexo më shumë

Bursa në Universitetin Eberswalde, Gjermani

Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani Në kuadër të Programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për semestrin e dytë të vitit akademik për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Eberswalde në Gjermani. Llojet e mobilitetit …

Lexo më shumë

Programi Global UGRAD

Programi Global UGRAD është një program i financuar nga Departamentit i Shtetit Amerikan, i cili jep bursa për studentë të nivelit universitar në 55 vende të botës. Studentët caktohen në kolegje dhe universitete në të gjithë Amerikën, ku marrin pjesë në një semestër të nivelit parauniversitar pa diplomë. Bursa mbulon …

Lexo më shumë

Bursa për Nëpunësit e Rinj Civilë

Njoftim paraprak mbi thirrjen për aplikime për skemën e bursave për nëpunësit e rinj civilë 2017-2018 Shënim: Ky njoftim është një komunikim informues për hapjen e thirrjes për aplikim në lidhje me Bursat për Nëpunësit e Rinj Civilë 2017-2018. Procesi aktual i aplikimit do të kryhet gjatë periudhës 27 nëntor-15 dhjetor …

Lexo më shumë

Bursa në Universitetin Charles, në Çeki

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Charles, në Çeki për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; – Shkëmbimin e …

Lexo më shumë