Bursa, Kurse dhe Trajnime

Bursa për studentët në Universitetin Eberswalde, Gjermani

Në kuadër të Programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019 për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Eberswalde në Gjermani. Llojet e mobilitetit përfshijnë: Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: Bachelor; Master; Kohëzgjatja …

Lexo më shumë

Trajnim për studentët shqiptarë | Tiranë

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) siç është bërë traditë çdo vit, organizon në kuadër të Muajit të Europës me mbështetjen e European Movement International dhe Programit Europe for Citizens mbështetur nga Bashkimi Europian, Modelin Simulues të Institucioneve të BE-së 2018. Për këtë ftohen të gjithë studentët e universiteteve publike dhe …

Lexo më shumë

Bursa në Universitetin Vilnius, Lituani

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës, në Universitetin e Vilniusit, Lituani. Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: Master; Kohëzgjatja e bursave: Master (5 muaj); Fushat e studimit: …

Lexo më shumë

Trajnim praktik 1 ditor me temë: “Menaxhimi dhe Koordinimi i Suksesshëm i Zyrës”

Trajnim praktik 1 ditor me temë: “Menaxhimi dhe Koordinimi i Suksesshëm i Zyrës” Përshkrimi: Menaxhimi i zyrës është shumë i rëndësishëm në standartizimin e shumë kompanive dhe institucioneve për të rritur efiçencën dhe koordinimin e punëve administrative dhe atyre me karakter operacional. Në shumë kompani dhe institucione preferohet që punonjësit …

Lexo më shumë

Bursa për studentët në Universitetin e Bolonjës, Itali

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin e Bolonjës, Itali Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019. Llojet e …

Lexo më shumë