Bursa, Kurse dhe Trajnime

Trajnim 1 ditor FALAS “Puna e suksesshme në skuadër”

Tema: “Puna e suksesshme në skuadër” Zhvillimi: E shtunë më 16.06.2018 ora 10.00 pranë ambjenteve tona. Përshkrimi:  Puna në skuadër është një parakusht thelbësor i funksionimit të suksesshëm dhe të standartizuar të çdo biznesi. Aftësia e të punuarit në skuadër është një nga aftësitë më të kërkuara soft skills të …

Lexo më shumë

Bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Comenius në Bratisllavë për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019. Llojet e mobilitetit …

Lexo më shumë