Bursa, Kurse dhe Trajnime

Bursë në Univesitetin e Oxford-it.

  Gazeta e Universitetit Oxford Shkalla Master dhe doktoraturë   Afati për të aplikuar: 6 Janar – 20 Janar 2017 Vendi: Studime në Angli Kursi fillon në Tetor 2017   Përshkrim i shkurtër: Fondi Klarendon është një  skemë bursë e madhe, për të diplomuarit nga universiteti, e cila ofrohet në …

Lexo më shumë

Bursa në Lublin-it, Poloni

  Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Shkollën e Lartë të Sipërmarrjes dhe Administrimit të Lublin-it, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Shkollën e Lartë të …

Lexo më shumë