Bursa, Kurse dhe Trajnime

Trajnim | Kërkohen pjesëmarrës nga Shqipëria

Tema: “Youth Participation – From Right to Act” Data: 24.01.2019 – 01.02.2019 Vendi: Slavonski Brod, Kroaci Kërkohen: Tre pjesëmarrës nga Shqipëria   Ky projekt do të bëjë bashkë 24 pjesëmarrës të rinj, punonjës të rinj, përfaqësues i autoriteteve lokal nga 8 vendet e Europës, të përfshirë direkt në punë me të …

Lexo më shumë

Hapen kurset për Auditues Energjetik të Çertifikuar (AEC) dhe Menaxher Energjetik të Çertifikuar (MEC)

Hapen kurset për Auditues Energjetik të Çertifikuar (AEC) dhe Menaxher Energjetik të Çertifikuar (MEC) AEC dhe MEC janë programe trajnuese të hartuar në bashkëpunim dhe me pjesëmarrjen e ekspertëve të Agjencisë Italiane për Teknologjitë e Reja, Energjinë dhe Zhvillimin Ekonomik të Qendrueshëm (ENEA) Programi i Menaxherit Energjetik të Çertifikuar (MEC) …

Lexo më shumë

Hapen aplikimet për Studime univeristare dhe pasuniversitare në Universitetin Amerikan të Selanikut

ACT-SELANIK Hapen aplikimet për Studime univeristare dhe pasuniversitare në Universitetin Amerikan të Selanikut për vitin akademik 2019 – 2020 Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – SOROS dhe Universiteti Amerikan i Selanikut (ACT) ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për bursa të plota dhe të pjesshme për Studime Universitare (BA) 4–vjeçare në Universitetin Amerikan të Selanikut, dhe përStudime Pasuniversitare …

Lexo më shumë