Home / Njoftime dhe Aktivitete / Bursa për studentët në Universitetin Masaryk në Republikën Çeke

Bursa për studentët në Universitetin Masaryk në Republikën Çeke

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin Masaryk në Republikën Çeke
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës në UniversitetinMasaryk në Republikën Çeke.
Llojet e mobilitetit përfshijnë:
– Shkëmbimin e studentëve për studime
– Shkëmbimin e stafit akademik përmësimdhënie
Kohëzagjatja e bursave:
-Bachelor (5 muaj);
– Master (5 muaj);
– PhD (5 muaj);
– Staf akademik për mësimdhënie (7 ditë)
Fushat e studimit:
Për t’u njohur me katalogun e programeve të studimit të ofruara nga Universiteti Masaryk klikoni në adresën:
http://cic.muni.cz/…/inc…/courses-for-international-students
Bursat përfshijnë: 
– Kompensimin mujor (800 EUR në muaj për studentët);
– Kompensimin ditor (140 EUR në ditë për stafin);
– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni: 
http://ec.europa.eu/programm…/erasmus-plus/…/distance_en.htm
Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus+ nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.
Procedura e AplikimitdheDokumentat e nevojshmepëraplikim:
Gjithë aplikimi është online.
Linku i aplikimeve: https://isois.ois.muni.cz/public/application-incoming/
Për më shumë informacion lidhur me guidën studentore klikoni linkun e mëposhtëm: https://czs.muni.cz/…/student-f…/international-student-guide
Hapat për plotësimin e formularit janë si më poshtë:
Hapi 1 i aplikimit:
– Klikoni në linkun e formularit të aplikimit:
https://isois.ois.muni.cz/public/application-incoming

  • Tek fusha “ Cycle” zgjidhni opsionin “Erasmus+ (outside Europe)
  • Fushën “Level of study/cooperation” zgjidhni llojin e mobilitetit që do të aplikoni “Master”
  • Në fushen “Country: zgjidhni opsionin “Albania”
  • Në fushën e “Partner Institution” do të zgjidhni “University of Tirana”
  • Ne fushën e fundit “Agreement through which to apply” do të zgjidhni të vetmën mundësi që shfaqet, “University of Tirana (2017-19)” duke e klikuar atë
  • Pas kësaj klikoni në butonin “Create new application”.

Hapi 2: Plotësoni formularin me të dhenat tuaja dhe ngarkoni të gjithë dokumentacionin e nevojshëm.

Dokumentat e nevojshme për aplikim: 
– Foto personale në përmasat e pasaportës;
– Letër motivimi (në gjuhën angleze);
– Kopje e pasaportës;
– Listë notash(në gjuhën angleze);
– CV(në gjuhën angleze);
– Certifikata e gjuhës së huaj*
– Temën e kërkimit (vetëm për aplikantët PhD)
– Letër pranimi papaprak nga Universiteti Masaryk (vetëm për studentët PhD dhe stafin)
* Mbi certifikatën e gjuhës së huaj: Niveli minimal i kërkuar për njohjen e gjuhës angleze nga aplikantët është B2. Çertifikatat e njohura prej tyre mund t’i gjeni këtu: http://bit.ly/1ljbOvR

Afati për aplikim: 31 Janar 2018
Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në Zyrën për Marrëdhëniet me Jashtë në adresën: [email protected]
Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!