Home / Njoftime dhe Aktivitete / Bursa në Universitetin e Almerias, në Spanjë

Bursa në Universitetin e Almerias, në Spanjë

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në

Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e

parë të vitit akademik 2017-2018.

Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në

Universitetin e Alemerias në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian,

për studentët e UT-së për studime, për vitin akademik 2017-2018.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

-Shkëmbimin e studentëve për studime;

Nivelet e mobilitetit për studentët:

– Bachelor (studentët duhet të jenë të regjistruar në programin e studimit Bachelor

pranë UT, si dhe të mos kenë ndjekur programe shkëmbimi më shumë se 7 muaj në

kuadër të programit Erasmus +. Nuk mund të aplikojnë dot studentët e regjistruar në

vitin e tretë);

Kohëzagjatja e bursave:

-Bachelor (5 muaj);

Fushat e studimit:

– Ekonomiks;

– Kontabilitet;

– Financë;

– Manaxhim dhe Administrim;

– Marketing;

– Gjuhë angleze;

– Gjuhë spanjolle.

Për t’u njohur me katalogun e programeve të studimit të ofruara nga Universiteti i

Almerias klikoni në adresën: –http://cms.ual.es/…/…/estudiantes/internacionales/ssLINK/COURSESIMPARTEDINENGLISH201516

Kurset e ofruara në gjuhën angleze janë të kufizuara, për këtë arsye mund të

kosultoheni me linkun:

http://www.unitir.edu.al/images/Bursat/degreedocument.pdf

Bursat përfshijnë:

-Kompensimin mujor (800 EUR në muaj për studentët);

-Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të

origjinës);

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni

http://ec.europa.eu/programm…/erasmus-plus/…/distance_en.htm

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për

shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e

tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.

Procedura e Aplikimit dhe Dokumuentat e nevojshme për aplikim:

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët Bachelor:

– CV (në gjuhën angleze);

– Foto personale;

– Kopje e Pasaportës;

– Vërtetim studenti i nivelit Bachelor;

– Listë notash (të përkthyera zyrtarisht në gjuhën angleze);

– Letër Motivimi (në gjuhën angleze);

– Certifikatë e gjuhës së huaj (gjuhës angleze apo spanjolle) e nivelit B1;

-*Learning Agreement;

*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit

dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju

duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the Mobility. Në tabelën A

përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B

përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihet në Universitetin e Tiranës

kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.

KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Almerias lëndë të njëjta

me ato që do të kryenit në semestrin e parë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që

lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë

nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e parë, atëherë kur të ktheheni

duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti,

më pas nga koordinatori akademik në nivel departamenti** dhe në fund në Rektorat

nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.

Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në

adresën: http://www.unitir.edu.al/imag…/Bursat/Learning_Agreement.pdf

Gjatë shkëmbimit studentët duhet të ndjekin minimalisht 3 kurse të ndryshme

lëndësh!

Afati për aplikim: 06 Qershor 2017

Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria

e Komunikimit, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si dhe duhet të dërgohen të

skanuara në e-mailin [email protected] me subjekt, emrin dhe mbiemrin tuaj si dhe

universitetin në të cilin po aplikoni.

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën:

[email protected]

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikim!