Home / Njoftime dhe Aktivitete / Aktiviteti Nr. 1 Aktivizëm dhe Vullnetarizëm

Aktiviteti Nr. 1 Aktivizëm dhe Vullnetarizëm

Në këtë event të rëndësishëm në Expo City – City Park u zhvilluan në sërë prezantimesh, workshope, dhe trajnime për të rinjtë nga e gjithë shqipëria që ndjekin studimet në shkollat profesionale të vendit.

Qendra Jo-fitimprurëse Youth Act, me mbështetjen financiare të AMSHC (Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile) dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, organizoi në datën 28 Prill 2017 eventin me temë : Aktivizëm dhe Vullnetarizëm .  Në këtë takim znj. Lamaj dhe z. Mato prezantuan mundësitë që kanë të rinjtë shqiptarë për tu aktivizuar sa më shumë në artivitete dhe projekte të ofruara nga shoqëria civile si dhe mundësitë e paketave të ofruara për shërbimin vullnetar brenda dhe jashtë vendit.

Znj. Lamaj prezantoi Ligjin për Vullnetarizimin në Shqipëri si dhe dokumentat strategjik të publikuara nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Të pranishëm ishin rreth 200 nxënës nga qytete të ndryshme të vendit dhe drejtuesit dhe mësuesit e shkollave: Shkolla Teknike elektrike Gj. Canco, Shkolla Hoteleri Turizëm, Shkolla e ndërtimit Karl Gega, Teknike- ekonomike, Profesionale Bujqësore – Kamëz, Shkolla 26 Marsi, Shkolla e mesme kombëtare agrobiznes – Golem, Shkolla Profesionale B. Cela, E mesme teknologjike Hysen Cela, Shkolla Teknike Pyjore Kolë Margjini, Shkolla Kolë Idromeno, Shkolla Teknologjike Handi Bushati dhe shkolla Teknike-veterinare Zija Buliqi, Shkolla teknike profesionale Demir Progri, Shkolla e mesme e ndërtimit- Korcë, Shkolla e mesme profesionale TIK Fan S. Noli, Shkolla e Agrobiznesit Irakli Terova dhe Shkolla Isuf Gjata, Shkolla Industriale Pavarësia, Shkolla Tregtare – Vlorë, etj.

 

Të rinjtë pjesëmarrës pasi morën informacion lidhur me temen e aktivizimit dhe vullnetarizmit, përfituan falas Kartën Rinore Evropiane, falë mbështetjes së AMSHC në projektin “Ngritja e Rrjetit të Profesionistëve të Rinj”.