Home / Kurse dhe Trajnime / Aktiviteti “Aktivizëm dhe Vullnetarizëm | Shkolla e Mesme Ismail Qemali

Aktiviteti “Aktivizëm dhe Vullnetarizëm | Shkolla e Mesme Ismail Qemali

Qendra Youth Act në kuadër të projektit Të fuqizojmë të rinjtë nëpërmjet Mobilitetit dhe Kartës Rinore Evropiane“, ka zhvilluar aktivitetin me temë “Aktivizëm dhe Vullnetarizëm” në shkollën e mesme Ismail Qemali, Tiranë.

20 nxënës pjesëmarrës, të ndarë në grupe të ndryshme dhanë idetë e tyre për aktivitetet vullnetare të cilat janë bërë pjesë më herët por gjithashtu diskutuan dhe për arsyet se pse duhet të angazhohen në të tilla projekte.

Ky projekt është financuar nga Bashkimi Europian dhe mbështetur nga Partners Albania for Change and Development në kuadër të projektit “Youth Bank Hub for Western Ballkan and Turkey”. Qëllimi i këtij projekti është ndërgjegjësimi i të rinjve mbi aktivitetet vullnetare si dhe rritje kapacitetesh nëpërmjet trajnimeve të ndryshme.